Henvisninger og dokumentation ift. Covid-19

Hvad er Covid-19

SSI info om corona

Netdoktor forklarer hvad Corona er

Uddrag:

Coronavirussen har været i naturen hele tiden, idet den er at finde hos dyrearter verden over. Smittekilden til den nye coronavirus, også kaldet SARS-CoV-2, er endnu ikke fastlagt, men man formoder ligeledes, at de første syge med denne virus er blevet smittet efter nær kontakt med inficerede dyr.

Smitten sker fortrinsvis gennem væskedråber fra nys og hoste og ved hånd-til-hånd kontakt. Det er også kendt at andre typer af coronavirus, som SARS og MERS, smitter ved tæt kontakt med syge personer. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan smittede med SARS-CoV-2 smitte andre. Symptomer på SARS-CoV-2 viser sig således med hoste, feber og vejrtrækningsbesvær.

– Der findes andre typer af coronavirus, også i Danmark, som udelukkende virker som en form for forkølelse. Men der, hvor denne type virus bliver alvorlig, er, når virussen går fra at påvirke de øvre luftveje, næse, svælg og bihuler, til at påvirke bronkierne og lungerne, siger Niels Høiby.

Rammer virussen bronkierne og lungerne, risikerer man at udvikle en lungebetændelse, som kan være alvorlig, hvis man er svagelig eller lider af andre sygdomme.

Coronavirussen kan være særlig farlig for ældre mennesker, der har et dårligt helbred, og mennesker der eksempelvis i forvejen lider af en lungesygdom, har en hjertekarsygdom eller er kronisk syge.

Hvad er den britiske version

I England har man konstateret en ny covid-virusstamme. Stammen, som har fået betegnelsen N501Y, er frem til den 13. december fundet blandt 1.108 personer. Primært i det sydlige og østlige England.

Stammen har 9 genetiske ændringer i Spike proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Derfor har der været overvejelser, om virus af denne stamme kan være mere smitsomt, medføre mere alvorlig sygdom og/eller være mere modstandsdygtigt over for antistoffer og vacciner end andre stammer.

Status for udviklingen med cluster B.1.1.7

Andelen af personer herhjemme, der smittes med covid-19-varianten cluster B.1.1.7, vokser stadig.

I Danmark er B.1.1.7 indtil videre blevet påvist hos 134 danskere. De er fundet ved hjælp af sekventering af positive danske prøver i perioden fra den 14. november til den 2. januar.

I den periode blev der samlet sekventeret 14.753 prøver, hvilket betyder, at B.1.1.7 er fundet i 0,9% af prøverne. Det fremgår at et nyt notat fra Statens Serum Institut (SSI).

Dominerende fra midten af februar

B.1.1.7 varianten blev først opdaget i England, men er siden fundet i flere andre lande, herunder Danmark.

SSI regner fortsat med, at varianten B.1.1.7 vil blive dominerende i Danmark fra midten af februar. Det øger kravet til den danske indsats for at bevare kontrollen med epidemien. Det har øget risikoniveaet til 5, og har ført til behov for skærpede restriktioner.

En alvorlig udvikling

”Det er en alvorlig udvikling. Der er samlet sekventeret 13% af alle påviste tilfælde fra uge 46 til 53, hvilket betyder, at det reelle antal smittede med B.1.1.7 sandsynligvis er cirka otte gange højere. Vi har også set en klar stigning i andelen med den her variant blandt de sekventerede prøver. Mellem uge 49 og 52 blev andelen cirka fordoblet fra uge til uge”, siger afdelingslæge på SSI Rebecca Legarth. Hun fortsætter ”Tallene kan ændre sig lidt i takt med at vi løbende får svar på flere prøver for de seneste uger”.

Til at påvise B.1.1.7 benyttes såkaldt sekventering. Det vil sige afdækning af hele virus arvemateriale, som kan afsløre mutationer og dermed afgøre om der er tale om en særlige varianter som fx B.1.1.7 

Skærpede restriktioner nødvendige
Konsekvenserne af smittespredning med en mere smitsom SARS-CoV-2 virus variant er, at epidemikurven vil være stejlere og have et højere toppunkt i forhold til andre mindre smitsomme varianter. Derudover skal en højere andel af befolkningen være immune for at opnå flokimmunitet.

” Hvis vi skal undgå eksponentiel vækst i smitte med covid-19 i februar, skal smittetallene og kontakttallet betydeligt ned i løbet af januar. Samtidig er der brug for en skærpet overvågning af B.1.1.7 og andre muterede virusvarianter”, siger Rebecca Legarth
Overvågningen skærpes yderligere

Set i international sammenhæng har Danmark en meget høj kapacitet for sekventering.
”Men på trods af det, så har vi i øjeblikket ikke det komplette billede af, hvor mange smittede, der findes i Danmark med B.1.1.7, eller hvor i landet de alle befinder sig. Det arbejder vi nu på at ændre”, siger Rebecca Legarth
SSI arbejder derfor på at styrke overvågningen af den nye virusvariant. Det skal ske ved at øge sekventerings-kapaciteten fra 3.000 til 5.000 ugentlige analyser i første omgang. På lidt længere sigt er det hensigten at øge kapaciteten yderligere, så alle prøver kan sekventeres.
”Derudover er der en forsinkelse på data fra sekvenseringen på 1-2 uger, fra en person testes positiv, til et svar ligger klar. Svartiden er derfor blevet optimeret de seneste uger, men der arbejdes på at bringe den yderligere ned”, siger Rebecca Legarth.
Endelig vil der allerede i næste uge bliver startet en screening blandt positive prøver for blandt andet B.1.1.7 ved hjælp af den nye ”Delta-PCR” test. Det er en PCR-test, der specifikt påviser én af mutationerne i det nye virus. Det betyder, at alle positive prøver kan screenes for om, de har denne mutation, og på den måde kan udviklingen følges tættere på realtid.
Mere smitsom, men ikke farligere for den enkelte.

B.1.1.7 har 9 genetiske ændringer i Spike proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Modelleringsstudier fra England tyder på, at B.1.1.7 er 50-74% mere smitsom end andre virusstammer. Foreløbige data fra Danmark tyder også på, at vækstraten for denne variant er 70% højere end for andre varianter.

Undersøgelser tyder dog ikke på, at B.1.1.7 er mere eller mindre sygdomsfremkaldende end andre virusstammer.

Man vurderer også, at vacciner vil virke overfor denne variant, men der er undersøgelser i gang, som skal afgøre, om følsomheden/modstandskraften over for antistoffer er den samme for B.1.1.7 varianten, som for de allerede kendte varianter.

Hvad er den sydafrikanske version

Det første tilfælde af ny covid-19-variant er nu fundet i Danmark

Statens Serum Institut har fundet et tilfælde af B.1.351/501Y-varianten, der oprindelig blev påvist i Sydafrika. Det danske tilfælde er fundet på Sjælland.Senest redigeret den 16. januar 2021

Det første tilfælde af endnu en covid-19-variant er blevet fundet i Danmark. Det drejer sig om virusvarianten B.1.351/501Y, der oprindelig blev påvist i Sydafrika.

Det danske covid-19-tilfælde af B.1.351/501Y blev fundet på Sjælland og forbindes med en rejse til Dubai. Varianten har både mutationen 501Y, som er forbundet med større smitsomhed, og mutationen 484K, som måske kan medføre en nedsat følsomhed over for de beskyttende antistoffer hos patienter, der er kommet sig efter COVID-19 infektion.

Samtidig har Statens Serum Institut (SSI) fundet fire covid-19-tilfælde med en anden virusvariant, som kun har E484K-mutationen i Spike proteinet, der som før nævnt måske er forbundet med nedsat følsomhed over de beskyttende antistoffer.

Vacciner virker fortsat

Selv om nogle virusvarianter har nedsat følsomhed over for antistoffer, vurderer WHO, at de aktuelle vacciner stadigt vil være virksomme, da de giver et bredere immunrespons.

SSI slår også fast, at covid-19-vaccinerne fortsat forventes at virke.

”Selvom der nu er fundet varianter med mutationer med forventet nedsat følsomhed for antistoffer, betyder det ikke, at vaccinerne ikke vil virke, men de nye varianter overvåges tæt”, siger virolog Anders Fomsgaard fra SSI.

Vaccine typer og virkemåder

Godkendte vacciner

Her kan du læse mere om de vacciner mod COVID-19, som har fået en betinget godkendelse i EU og herunder også i Danmark. Om effekt, bivirkninger, resultaterne af forsøgene, der ligger til grund for at de blev godkendt, indlægssedlen, produktresuméet og spørgsmål/svar om vaccinen.

Hvordan virker mRNA vaccinen

Facebook: Spørg en læge om Covid-19

Facebook: Informationscenteret for coronavirus (Covid-19)

Personer der mener de ved bedre

Beskrivelse af problematik ved at lukke konspirationsteoretikeres profiler ned Kronik: Når vi fjerner Saszeline, gør vi kun problemet værre

Læger nuværende eller tidligere som er kritiske over for Covid-19

https://vibekemanniche.dk/

Ikke uddannet som er kritiske over for Covid-19

Rasmus Nøhr

P1 facebooklink Englænderne bliver ikke syge på pubs…

Saszeline

DR.dk klumme Saszeline i corona-kovending: ‘Det skulle jeg måske ikke have gjort’

Heartbests.dk Saszeline om at tro på konspirationer: “Jeg beder ikke folk om at tage mundbindet af – jeg siger bare til dem, hvordan det hele hænger sammen”

Tjekdet.dk Kendt influencer stempler ind i corona-debatten med stribevis af usandheder

Covid-19 smitte

Opdateres hvert 10. min